Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 «Веселка» Ірпінської міської ради Київської області

Про нас

Дошкільний навчальний заклад № 17 “Веселка”, ясла-садок загального типу, розташований в мальовничому селищі Гостомель, що на Київщині. Заклад функціонує з 1979 року. Приміщення типового проекту. Проектна потужність – 240 місць. Станом на 01.09.2019р. дошкільний заклад відвідує 350 дітей.

Територія закладу становить 1 га. Навколо приміщення ДНЗ розташовані дитячі ігрові майданчики із зеленими насадженнями, фруктовий сад, ділянка лікарських рослин, виділена земельна ділянка для городів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

Музично-спортивна зала;

Кабінет практичного психолога;

Кабінет логопеда;

Музичний кабінет.

Для кожної вікової групи обладнано прогулянковий майданчик, на якому розміщено тіньовий навіс ,ігрове та спортивне обладнання для діточок. Окрасою нашого садочка є спортивний майданчик. Ділянка закладу складається з різноманітних природних осередків для пізнавальної та дослідницької діяльності дітей, а саме: галявина лікарських рослин, сад та город, квітники.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, забезпечення соціально-морального розвитку дітей та психолого-педагогічної підтримки родин. В закладі є музично-спортивна зала, кабінет завідуючої, вихователя-методиста, музичних керівників, психолога, медичний кабінет та ізолятор, харчоблок, пральня. Все матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає необхідним умовам, наявні технічні засоби навчання: комп’ютери, телевізори, музичний центр, мультимедійний проектор тощо.

Адміністрація закладу

Завідуюча – Матова Валентина Григорівна

Вихователь-методист – Дворжак Ольга Анатоліївна

Практичний психолог –  Капля Людмила Ананіївна

Старша медична сестра – Загоруйко Ірина Володимирівна

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують 46 працівників: з них 2 медичних працівника, 25 осіб – молодший обслуговуючий персонал та

19 педагогів:

Завідувач– 1

Вихователь-методист – 1

Вчитель-логопед – 1

Практичний психолог -1 

Музичні керівники – 2

Інструктор з фізичного виховання – 1

Вихователі – 12

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

«спеціаліст вищої категорії» – 6 педагогів, «спеціаліст І категорії» – 1, «спеціаліст ІІ категорії» – 3, «спеціаліст із середньою спеціальною освітою» – 6, «спеціаліст» – 3.

З ініціативи батьків 3 роки тому створено благодійний фонд «Дитячий садок №17» з метою надходження благодійних внесків батьками на розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Благодійні внески від фізичних осіб здійснюються на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”) .

Затверджено

Установчими зборами

засновників благодійної

організації «Дитячий садок 17»

«_06_» __червня_2016р.

Протокол 1

 

 

 

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ДИТЯЧИЙ САДОК 17»

БФ ДИТЯЧИЙ САДОК №17 БО

ЄДРПОУ 40517967

Приватбанк МФО 321842

Поточний рахунок у національній валюті №26005053153273

Прозорість та інформаційна відкритість

Управління освіти і науки Ірпінської міської ради

Дошкільний навчальний заклад №17 «Веселка»

 

 

 

Звіт

завідуючої ДНЗ №17 «Веселка» Ірпінської міської ради

Матової Валентини Григорівни

про проведену роботу у 2019-2020 навчальному році

 

 

 

 

 

 Ірпінь 2020

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу
Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад №17 «Веселка» (ясла-садок) Ірпінської міської ради   знаходиться у  смт Гостомель 
по вул. Рекунова, 3 Б. Заснований у 1979р. Територія ДНЗ – 1га.

Навколо приміщення ДНЗ розташовані дитячі ігрові майданчики із зеленими насадженнями, фруктовий сад, ділянка лікарських рослин, виділена земельна ділянка для городів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

·       Музично-спортивна зала;

·     Кабінет практичного психолога;

·      Кабінет логопеда;

·       Музичний кабінет.

 Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

·  Конституція України;

·  Конвенція ООН про права дитини;

·  Закон України «Про охорону дитинства»;

· Сімейний кодекс.

 

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій.

Склад вихованців

У 2019-2020 навчальному році в ДНЗ виховувалось 350 дітей,
з них 30 дітей – ясельного віку, і 320- дошкільного віку (на 1.09.2019 р.)

ДНЗ налічує 10 груп (дошкільного і ясельного віку):

  3 старші групи

  3 середні групи

  3 молодші групи

  1 ясельно-молодша група

 

Проектна
потужність ДНЗ – 240 дітей, рівень відсотку наповнюваності груп становить: 150 %

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують 46 працівників: з них 2 медичних працівника, 25 осіб – молодший обслуговуючий персонал та

20 педагогів:

Завідувач– 1

Вихователь-методист – 1

Вчитель-логопед – 1

Практичний психолог -1

Музичні керівники – 2

Інструктор з фізичного виховання – 1

Керівник гуртка – 1

 

Вихователі – 12


 

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційним категоріями такий: «спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів, «спеціаліст І категорії» – 3, «спеціаліст ІІ категорії» – 3, «спеціаліст» – 7.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають
атестації відповідно чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного
зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного
. Під час атестації педагогічних працівників завідуючій Матовій В.Г. підтверджено відповідність посаді, вихователю-методисту Дворжак О.А. підтверджено «вищу» кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вихователь», вихователю Федченко Т.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Пендюренко В.Б. підтверджено педагогічне
звання «вихователь-методист», вихователю Вовчок Л.А. присвоєно І кваліфікаційну категорію, вихователю Нальотовій Н.А. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, музкерівнику Гордієнко Г.В. присвоєно І кваліфікаційну категорію.
Відповідно Листа МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від
27.03.2020 №1/9-179 атестацію працівників було проведено в режимі онлайн.

 Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається
стабільністю та позитивною результативністю.

 

Пріоритетні напрями діяльності

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання таких пріоритетних завдань:

1. Формування в дошкільників навичок безпечної поведінки та здорового способу життя в предметно-практичній діяльності.

2. Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи “Нова українська школа”.

3. Удосконалення форм роботи щодо активізації рухового режиму в ЗДО.

Заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки України на 2019/2020 навчальний рік.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2019/2020 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого
для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

В процесі вивчення системи роботи дошкільного закладу встановлено, що в нашому закладі створено належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр музично-спортивної зали відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд. Для занять на свіжому повітрі

облаштовані ігрові та спортивний майданчики, в кожній віковій групі –мініспорткуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Педагоги на кожній віковій групі оновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові осередки; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників садочка, придбані за допомогою батьків, зміцнюють освітньо-розвивальну базу закладу. Ці посібники корисні в роботі, сучасні, оригінальні, естетично оформлені, спонукають до розвитку мислення, уяви, творчості та мовлення малюків.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ДНЗ відповідає Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року № 1633). 

На педагогічних годинах, нарадах при завідуючій розглядаються питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Згідно Наказу МОН «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16.03.2020 № 406 в закладі запровадили гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359. Дистанційна

робота з дітьми та їх батьками тривала до відновлення роботи закладу 04.06.2020р.

Цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

І – «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.».

ІІ – «Освітні завдання з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку».

ІІІ – «Сучасні підходи щодо формування готовності дитини до навчання у школі.».

ІV – «Про підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік» (проведена онлайн).

У листопаді 2019 р. проводилась тематична перевірка «Вивчення стану організації роботи з ОБЖД з дошкільниками та батьками». Під час вивчення питання з’ясовано, що вихователі згідно із розробленою тематикою проводять із дітьми відповідну роботу охоплюючи усі можливі види діяльності. У методичному кабінеті зібрано багато різноманітного матеріалу, плани діяльності, конспекти занять і методична література, що допомагають вихователям у роботі з дітьми. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу.

 У січні 2020 р. проводилось тематичне вивчення стану роботи з дітьми старшого дошкільного віку у ДНЗ щодо підготовки їх до навчання у школі. Як показало вивченя роботи, вихователі при підготовці старших дошкільників до навчання в школі, велику увагу приділяють не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створюють для дітей умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну  діяльність, доводити роботу до кінця, що є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

 В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина» , Інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

 Результати вивчення висвітлені у довідках, звітах та були обговорені педагогічним колективом.

 

Відвідування дітьми закладу з 01.09.2019р. по 12.03.2020р.

Середня кількість дітей на 1 день

 

 

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

За навчальний рік

Яслі

13

16

13

14

14

13

21

14,9

сад

23

20,5

21

21,3

19,3

21,2

23,2

21,4

 

Протягом 2019-2020 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було. За 2019-2020н.р. у ДНЗ не було зафіксовано випадків жорсткого поводження з дітьми у родинах.

 

Медичне обслуговування та харчування дітей у закладі

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування, яке здійснюється згідно перспективного двотижневого меню. Це дозволило
наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної
потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного
розвитку.

 В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із держпродспоживслужбою м. Ірпеня, управлінням освіти і науки
Ірпінської міської ради та затверджується керівником навчального закладу.

Згідно рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради «Про встановлення витрат на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» харчування дітей з 01.09.2019р. становить
25грн. для дітей ясельного віку та 30 грн. в день на 1 дитину дошкільного віку
(оплачують батьки). На оздоровчий період вартість харчування не збільшена.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають організації, які виграли тендер для постачання продуктів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Технологічне та холодильне обладнання у достатній кількості та в робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Для допомоги розробки та впровадження системи НАССР в ДНЗ 13.04.2020р. був підписаний договір з фірмою «BUCORDE» та проплачений управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради. Також в
заклад були придбані 2 нових металеві стелажі і замінені розроблювальні дошки, придбаний опромінювач для стерилізації ножів.

На підприємствах малих потужностей (яким є ДНЗ) з 20.09.2019. вступив в дію Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Харчоблок ДНЗ, як оператор ринку, мав впровадити систему аналізу ризиків і контролю критичних точок НАССР для підвищення безпечності харчових продуктів (р.VІІ вищезазначеного Закону України та наказу Мінагрополітики №590 від 01.10.2012р.)

 

В комору для зберігання продуктів заплановано встановлення кондиціонеру (для підтримання оптимально допустимого мікроклімату приміщення).

 

Якість реалізації освітніх програм

 Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні методики.

Завдяки творчому підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Значна увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості, використанню нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, дбайливо ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ
прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Діти всіх вікових груп протягом 2019-2020 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи з
розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної,
соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, милуватись, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця,
що є важливими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідуючої ДНЗ, вихователя-методиста та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом, вихователями старших груп.

За період 2019-2020 н.р. ДНЗ відвідували 111 дітей старшого дошкільного віку. До школи вступить 92 дитини, 19 дітей залишаються в садочку, так як на 1.09.2020р. частині з них не буде повних
6-ти років, батьки 8 дітей вирішили віддати їх до школи з 7-річного віку.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби
батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах;

·надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідуючої порушувались питання працевлаштування, а також питання оформлення дитини до дошкільного закладу та видачі довідок.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада
2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2019-2020 н.р. не було.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.

 Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців
та їх батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

 

З ініціативи батьків 4 роки тому створено благодійний фонд «Дитячий садок №17» з метою надходження благодійних внесків батьками на розвиток матеріально-технічної бази дошкільного
закладу. Благодійні внески від фізичних осіб здійснюються на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”) .

 

Крім того допомога дитячому садку надавалась

 

Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради

Картридж для фільтру – 34 760
грн.

Заміна покрівлі даху – 1 200 000
грн.

( в тому числі обробка дерев’яних
конструкцій даху)

Комфорки для електроплит – 4 500
грн.

Миючі засоби – 14 000 грн.

НАССР – 30 000 грн.

Тіньовий павільйон –
130 000 грн.

Заміна дверей запасного виходу
(2 шт.) – 10 000 грн.

 

 Благодійний фонд

Тістомішалка – 60 867 грн.

Стелаж для харчоблоку – 3 460
грн.

Насос до бойлеру – 2 300
грн.

 

Допомога батьків

Рушники: гр. «Калинка» –
2 500 грн.

Гр. «Барвінок» – 1 200
грн.

Гр. «Малятко» – 1 700 грн.

Гр. «Віночок» – 2 500 грн.

Постіль: гр. «Сонях» –
4 000 грн.

 Гр. «Ромашка» – 4 680 грн.

Гр. «Віночок» – 4 680 грн.

Стільчики в групу «Мальва» 30
шт. – 10 500 грн.

Тюль у музичну залу (голуба) –
2 700 грн.

Штора (зелена) для оформлення
сцени муззалу – 3 262 грн.

Новорічне оформлення муззали –
2 500 грн.

Замінено ящики для пожежних
рукавів – 4 800 грн.

Закуплені рукавиці, боти
(діелектричні) – 700 грн.

Дошки для харчоблоку – 500 грн.

Деззасоби – 1 200 грн.

Засіб для обробки рук
«БІОПАГДЕЗ» – 998 грн.

Деззасіб «Дезодерм» – 900 грн.

Стерилізатор для ножів –
5 374 грн.

Ремонт холодильної шафи –
1 800 грн.

Картриджі для принтеру,
електросушка для рук, ваги напольні – 2 790 грн.

В групу «Сонечко» закуплено:

двері у дитячу спальню,
замінено плитку кухонного блоку, замінено умивальники дитячі на загальну суму
11 800 грн.

покладена плитка у санітарній
кімнаті, встановлено металопластикові двері, виконано ремонт стелі

закуплено фарбу та будматеріали
– 1 645 грн.

інші будматеріали – 2 000
грн.

Придбано диван для відвідувачів
– 5 000 грн.

Лампочки енергозберігаючі –
1 300 грн.

Килимок резиновий, відра, клей
столярний, замок врізний, розетка – 740 грн.

Термометри для холодильного
обладнання – 484 грн.

Закуплено фарби фіолетового,
помаранчевого, бірюзового, салатового кольорів, лотки, валики, лак, малярна
стрічка, пензлики, розчинник, водоемульсійна фарба – 5 875 грн.

Зроблений ремонт на пральні
(вхідні двері) та ремонт в кімнаті фізкультурного обладнання.

Всі акти благодійної допомоги в
наявності.

 ПрАТ «Ветропак Гостомельський
Склозавод» допомогли у ремонті опалювальної системи садочка, зробили огорожу
для сміттєвих баків.

 Допомога голови Гостомельської
селищної ради Прилипка Юрія Ілліча:

 підписка фахової періодичної преси на суму
3 500 грн.

 дітям подарунки до Дня святого Миколая 

КП «УЖКГ ГОСТОМЕЛЬ» допомагають
у вивезенні опалого листя, зрізанні аварійних дерев, чистки каналізації.

 

Хочу подякувати педагогічним
працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок
у створенні сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Дитячий садок – це особливий світ
любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями
в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

Головним є те, що дошкільний
навчальний заклад прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично
розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати
весело і щасливо жити.

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Нормативно-правова база

Перелік всіх важливих документів для реалізації кадрової політики та роботи управління освіти і науки Ірпінської міської ради

Педагогам

Методична робота

 Методична робота з педагогічними кадрами у нашому дошкільному навчальному закладі спрямована на:

виконання вимог Базового компонента України (Державного стандарту дошкільної освіти);

реалізацію змісту діючих освітніх програм розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

забезпечення результативності навчально-виховної роботи з дітьми та родинами, змістовної життєдіяльності, розвитку індивідуальності та соціалізації дітей у дитячих колективах;

підвищення професійного рівня та особистісного зростання педагогічних працівників.

Методична робота у дошкільному закладі здійснюється за напрямами:

підвищення педагогічної майстерності;

удосконалення професійної творчості;

курсова перепідготовка та атестація;

самоосвіта.

Основні положення гуманно-особистісного підходу до дитини

Віра у неповторність дитини, у те, що вона – єдина, унікальна, не схожа на жодну іншу і не є точною копією батьків.

Дитину необхідно любити і поважати, незважаючи ні на що.

Надавати їй право повноцінно прожити кожен період власного життя.

Вчинки дитини слід аналізувати й розуміти, а не лише засуджувати чи схвалювати.

Основну увагу необхідно приділяти не так корекції поведінки дитини, як налагодженню довірливих стосунків.

Не ставитися до дитини залежно від успіхів її у навчанні.

Не критикувати дитину за неуспішність.

Не порівнювати дитину з іншими дітьми.

Спиратися на кращі якості дитини.

Дозволяти дитині бути собою, зі своїми вадами, вразливими місцями та чеснотами. Приймати її такою, якою вона є, підкреслювати її сильні властивості.

Обираючи прийоми виховного впливу, удаватися здебільшого до ласки і заохочення, а не до покарання та осуду.

Намагатися впливати на дитину проханням – це найефективніший спосіб давати їй інструкції

Як навчати дітей ставити запитання по суті

Готуючи старших дошкільників до навчання у школі, дуже важливо навчити їх ставити запитання по суті. Для цього потрібно насамперед освоїти кілька нехитрих, але вкрай важливих правил.

Запасіться часом. Спілкуючись із дитиною, бажано нікуди не поспішати або хоча б мати «про запас» зайві

п’ятнадцять —двадцять хвилин.

Вислуховуйте дитину до кінця. Навіть якщо вам здається, що ви з перших слів зрозуміли, що саме хоче запитати

дитина, обов’язково дослухайте її до кінця. По-перше, може виявитися, що вона має на увазі не зовсім те, що вам здалося спочатку, а по-друге, так ви засвідчите значущість дитячого запитання.

З’ясовуйте, про що йдеться. Якщо вам не цілком зрозуміла суть запитання, не відмахуйтеся від нього одразу як від

недоречного, а уточніть, що саме цікавить малюка.

Конкретизуйте запитання дітей. Діти дошкільного віку далеко не завжди здатні чітко сформулювати те, що вони

мають на увазі. Тож уточніть формулювання, запропонуйте дитині варіант точнішого і конкретнішого запитання, скажімо: «Ти хочеш знати, навіщо в підручнику використовують літери різної величини?», «Ти не зрозумів, як відрізнити круги від овалів? » тощо.

Не бійтеся повторюватися. Навіть якщо дошкільник уп’яте ставить одне й те саме запитання, постарайтеся не

дратуватися. У п’яти —шестирічних дітей пам’ять ще дуже короткотривала, тому не все у поясненнях дорослого діти здатні запам’ятати з першого разу, особливо коли пояснення стосуються зовсім нових, незвичних для дошкільників сфер діяльності: читання, розв’язання задач тощо. Тож у кожному конкретному випадку за допомогою навідних запитань з’ясовуйте, що саме дитина не розуміє у ваших поясненнях, і знаходьте інший, доступніший для неї варіант відповіді на її запитання.

Не соромтеся не знати. Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, не соромтесь у цьому зізнатися. Запропонуйте

дитині разом пошукати відповідь у підручнику, енциклопедії чи інтернеті.

Правильно ставте запитання самі. Розмовляючи з дитиною, чітко формулюйте власні запитання, використовуйте

прийняті в таких випадках мовні формули:

–               Я хочу тебе запитати…;

–               Скажи, будь ласка,…;

–               Мені цікаво…;

–               Як ти вважаєш…

Вислуховуйте дитячі відповіді уважно, не перебиваючи.

Лише уважне і поважливе ставлення дорослих до дитини під час спілкування сприятиме стимулюванню її мовленнєвої активності. Завжди задовольняйте цікавість малюків і заохочуйте їх пізнавальну активність схваленням.

Батькам

Шановні батьки!

Ми разом з Вами зацікавлені в тому, щоб відвідування дитиною дитячого садка було комфортним і корисним. Тому просимо Вас дотримуватися наступних правил:

Запізнення – завжди стрес для дорослих і дітей. Будь ласка, приходьте вчасно!

Проводжайте дитину до групи та передавайте особисто в руки педагогам.                 

 Ідучи, додому обов’язково повідомте про це вихователя.

Якщо у вашої дитини поганий настрій, обговоріть її стан з педагогом.

При вході, будь ласка, чистіть взуття та зачиняйте за собою вхідні двері.

Крім того ми просимо Вас:

Допоможіть своїй дитині вранці роздягнутися, акуратно скласти речі в шафку.

Прослідкуйте, щоб дитина завжди була чистою, акуратно та по сезону одягненою.

Прослідкуйте, щоб у дитини були чисті та коротко підстрижені нігті.

Дайте дитині з собою носовичок.

У шафці дитини повинний бути завжди запасний одяг для групи. 

Щоб запобігти втраті або обміну речей позначте білизну, одяг і взуття ваших дітей.

Прослідкуйте, щоб в кишенях дитини не було гострих, ріжучих предметів.

Не давайте дитині з собою жувальну гумку, солодощів тощо.

О 9.00 починаються заняття. Тому переконливо просимо Вас:

Якщо ви прийшли, коли заняття розпочалося, допоможіть дитині роздягтися і тихо приєднається до дітей.

Якщо ви хочете бути присутніми на занятті, попередьте про це педагога та ознайомтеся з правилами відвідування занять.

Не відволікайте педагога під час занять, всі проблеми ви зможете обговорити у зручний час – вранці до 8.30, в другій половині дня після 16.30; а також на індивідуальних консультаціях у спеціально призначений час.

Для занять фізкультурою та музичних занять дитині знадобляться футболка, шорти, шкарпетки, чешки в окремому мішку.

Пам’ятайте, іграшка дитини – іграшка для всіх. Вона може зламатися.

У нашому дитячому садку обов’язковими є всі батьківські збори (3-4 рази  на рік). Якщо з об’єктивних причин ви не зможете прийти, попередьте педагогів заздалегідь.

Шановні батьки!

За харчування дітей батьки сплачують квитанцію у триденний строк з дня її отримання (не пізніше 15 числа поточного місяця на місяць вперед). Оплата є обов’язковою.

При виникненні у дитини симптомів отруєння (блювота, пронос) або симптомів ГРВІ (кашель, температура, нежить) звертатися на прийом до дільничного педіатра, в дитячий садок дитина не приймається.

Якщо ваша дитина занедужала, просимо до 8.30 повідомити вихователя  по телефону 31-668.

Після інфекційної хвороби дитина приймається в дошкільний заклад при наявності медичної довідки. 

А також:

Якщо ви не змогли вирішити будь – яке питання з педагогами, ви можете звернутися до вихователя-методиста, завідуючої, старшої медсестри.

Конфліктні та спірні ситуації у нас прийнято вирішувати за відсутності дітей.

!!!   Протягом року буде багато свят, розваг, виставок, які стануть незабутніми подіями в житті вашої дитини, тож візьміть в них активну участь.

Дякуємо Вам за те, що розумієте нас!

У 2019-2020 навчальному році

у ДНЗ №17 «Веселка» функціонують групи:

Ясельна – 1 

Молодша – 3

Середня – 3

Старша – 3

Режим  роботи ДНЗ №17 «Веселка»:

Пн. – Пт.       8.00 – 17.00 год.

Чергова група – 7.00 – 19.00год.

Фотогалерея

Новини

Deprecated: jquery-slick відхилено починаючи з версії 2.7.0! Використовуйте Swiper натомість. in /home/kqkkrX3X96Kw/osvita-irpin.hostenko.com/wp-includes/functions.php on line 5401

Контакти

Адреса: вул. Рекунова, 3-Б, смт. Гостомель, Київська обл., 08289
E-mail: DNZ17_irpin@ukr.net
Тел.:  (04597) 31668